tekst Proszę państwa do gazu

site
a teraz, drogie dzieci, możecie pocałować mnie w pupę.

Temat: Matura 2010
Hm jeśli tylko wspomniałeś, że Edelman pracował przy rozładunku więźniów to mogą potraktować to jako taki błąd ze stresu. Jeśli jednak pisałeś o opowiadaniu "proszę państwa do gazu" czyli miałeś jakieś inne odniesienia do tego tekstu, jakieś komentarze na temat tego opowiadania to wtedy potraktują to jako błąd rzeczowy co skutkuje 0 pkt za pracę. Tak samo jakbyś np. miał napisać charakterystykę Kordiana a napisał charakterystykę Konrada (tego z cz. części Dziadów). Ja tam pisałem o Świętoszku, temat wydawał mi się łatwiejszy, chociaż oba wg. proste. No ale czytałem wszystkie lektury, więc chyba nie mogło mnie nic zaskoczyć :p.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10862Temat: Matura 2009/2010
" />
">Odświeżom stary temat

40. Osobiste przeżycia więźniów obozów koncentracyjnych jako tworzywo artystyczne. Omów problem na podstawie wybranego materiału literackiego.


Byda wdzięczny za jakiekolwiek sugestie,albo propozycje do literatury przedmiotowej i w-szczególnosci-podmiotowej.


p.s. Ja wiym,wczas mi się kapło pomóżcie !Tadeusz Borowski -Wybrane Opowiadania:U Nas w Austhwitzu,Pożegananie z Marią,Proszę państwa do gazu.

Gustaw Herling Grudziński-"Inny Świat"


Jeśli chodzi o podmiot to mosz konkrety :opisy przeżyć, opisy obozów koncentracyjnych itp.

Do przedmiotu jakieś pamiętnikibych wciep może jakieś dodatki typu zdjęcia itp.

Jo mom temat:Muzyka disco-polo jako przykład kiczu językowego.Zanalizuj wybrane teksty piosenek.

tyz bych prosił o sugestie
Źródło: niebiescy.pl/forum/viewtopic.php?t=16312


Temat: Kącik egzaminacyjny Matury, egzaminy gimnazjalne, testy wstępne do przedszkoli...
To ja dorzucę swoje pytanie: poszukuję listy lektur obowiązkowych ze wszystkich 3 lat liceum, obowiązujących na maturze (j. polski rozszerzony) 2008.

xxx

Już znalazłem:


Fragment z Informatora o egzaminie maturalnym od 2008 roku - Język polski :

(?) Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, chcemy poinformować, że tematy wypracowań na egzaminie pisemnym będą formułowane na podstawie Standardów wymagań egzaminacyjnych, w związku z następującymi utworami:

na poziomie podstawowym

1. literatura polska
? Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
? Jan Kochanowski ? fraszki (od 2009 r.), pieśni i treny (wybór)
? Jan Andrzej Morsztyn ? wybór wierszy
? Daniel Naborowski ? wybór wierszy
? Wacław Potocki ? wybór wierszy
? Ignacy Krasicki ? bajki (od 2009 r.), satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
? Adam Mickiewicz ? Romantyczność (od 2009 r.)
? Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
? Adam Mickiewicz Dziady cz. III
? Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
? Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji),
część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
? Adam Mickiewicz ? wybór wierszy
? Juliusz Słowacki ? wybór wierszy
? Cyprian Kamil Norwid ? wybór wierszy
? Bolesław Prus Lalka
? Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem ? fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej
Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
? Eliza Orzeszkowa Gloria victis
? Maria Konopnicka Mendel Gdański
? Bolesław Prus Kamizelka
? Henryk Sienkiewicz Potop, Quo vadis? (od 2009 r.)
? Kazimierz Przerwa-Tetmajer ? wybór wierszy
? Jan Kasprowicz ? wybór wierszy
? Leopold Staff ? wybór wierszy z różnych epok
? Stanisław Wyspiański Wesele
? Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
? Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
? Stefan Żeromski Przedwiośnie
? Witold Gombrowicz Ferdydurke ? rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
? Zofia Nałkowska Granica
? Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
? Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
? Bolesław Leśmian ? wybór wierszy
? Julian Tuwim ? wybór wierszy
? Maria Pawlikowska-Jasnorzewska ? wybór wierszy
? Czesław Miłosz ? wybór wierszy
? Krzysztof Kamil Baczyński ? wybór wierszy
? Tadeusz Różewicz ? wybór wierszy
? Zbigniew Herbert ? wybór wierszy
? Miron Białoszewski ? wybór wierszy
? Wisława Szymborska ? wybór wierszy
? Stanisław Barańczak ? wybór wierszy
? Jan Twardowski ? wybór wierszy
? Sławomir Mrożek Tango
? Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. literatura powszechna
? Sofokles Król Edyp
? Horacy ? wybór pieśni
? William Szekspir Makbet
? Molier Świętoszek
? Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
? Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
? Joseph Conrad Jądro ciemności
? Albert Camus Dżuma


na poziomie rozszerzonym
jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. literatura polska
? Jan Kochanowski Treny
? Juliusz Słowacki Kordian
? Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
? Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
? Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
? Jan Paweł II Pamięć i tożsamość (od 2009 r.)

2. literatura powszechna
? Dante Boska Komedia ? fragmenty Piekła
? Jan Wolfgang Goethe Faust ? część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
? Franz Kafka Proces
? Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata
Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.


Źródło: forumcm.net/index.php?showtopic=117


Temat: Drugi powrót Żydów na podstawie Izajasza 11:11

Dzięki za uwagę o osłabianiu faktów. Można również postarać się nie dyskredytować intencji wypowiedzi. Rzecz w tym, że fakty osłabiają tezę o pierwszym powrocie Żydów w 1948. To twoja teza.
O intencje wypowiedzi pytałem, bo ich nie rozumiem. Rozmawialiśmy o proroctwie Izajasza i o wynikających z niego dwóch powrotach. Oba miały być wyjątkowe i na podstawie cytowanych powyżej tekstów stwierdziłem, że o takie chodzi, a nie o migracje między nimi.


Jeśli to komuś ma pomóc, osobiście nie mam problemu z wiarą w Boże obietnice o powrocie Żydów do ziemi obiecanej. Ani z uznaniem faktu proklamacji państwa Izrael w 1948 roku. Natomiast powtórzę, Żydzi setkami tysięcy powracali przed 1948 rokiem, więc rozumiem zmianę akcentu z 'pierwszego powrotu' na 'odzyskanie kontroli nad ziemią'. Według mnie różnica jest znacząca.
Odzyskanie kontroli nad ziemią w 1948 roku jest faktem. Z tekstów Ezechiela i Izajasza wynika, że miał to być powrót wyjątkowy (jeden z dwóch, o których mówimy). Z proroctwa Ezechiela wynika, że został przepowiedziany. Migracje ludności między wygnaniami i powrotami zapowiedzianymi przez proroków są czymś naturalnym, ale nie można ich zaliczać do wydarzeń, o których konkretnie mówią omawiane proroctwa. W zapowiedź powrotu Izraela w 1948 roku przepowiedzianą przez Ezechiela wierzę nie dlatego "że komuś to ma pomóc". Tak samo dzieło Zbawiciela na Krzyżu i jego efekty są prawdą, a nie czyjąś tezą, "z którą nie mamy problemu, jeśli komuś ma pomóc".


Nie widzę powodu, by kwestionować dosłowny odczyt dlatego, że dzisiaj nikt nie używa takiego uzbrojenia, a w domu używa gazu i elektryki.
Dosłowny odczyt opisu pewnych szczegółów, które prorok musiał opisać językiem mu znanym, bo nie mieściły mu się w głowie i dotyczyły dalekiej przyszłości, po prostu byłby nielogiczny. Podobnie jak dosłowny odczyt uzbrojenia w proroctwach Apokalipsy. Natomiast 7 miesięcy czy 7 lat może być dosłowne, ale nie musi. Tak czy owak, nie osłabia wymowy tekstu mówiącego o pierwszym zgromadzeniu Izraela spośród narodów przed Wielkim Uciskiem, kiedy Izrael odzyska kontrolę nad ziemią. Ciekawy jest również tekst Sofoniasza, przytoczony przez Salamandrus. Izrael ma się zebrać zanim nastąpi Dzień Pański czyli dzień gniewu Pana opisany częściowo w Objawieniu [Sof. 2:1-2].


Wszystko można alegoryzować, tylko trzeba być konsekwentnym i zalegoryzować również wypowiedź Izajasza w tym samym zdaniu:
'A nie będą znosić drwa z pola ani nie będą ich ścinać w lasach'

Proszę bardzo, co będą znosić Żydzi z pola i lasu na opał, jeśli nie drewno?

Nie bardzo rozumiem Twoje pytanie, bo zdanie, które sam cytujesz, mówi, że nie będą znosić drwa z pola ani nie będą ich ścinać w lasach. A Ty się pytasz "co będą znosić Żydzi z pola i lasu na opał, jeśli nie drewno?" - tekst mówi, że nic, bo to nie będzie potrzebne, gdyż "ze zbroi wzniecać będą ogień" - tutaj intuicja salamandrus wydaje się być trafna. Ze zbroi nie można wzniecić ognia, ale jeśli prorok mówił o czymś, czego nie pojmował i co dotyczyło uzbrojenia w przyszłości, to przecież może to być paliwo z metalowego uzbrojenia, jakim są np. czołgi czy inne pojazdy.

To nie jest żadna alegoria, tylko opis dokładny na tyle, żeby był pojęciowo zrozumiały dla bezpośrednich adresatów i dla nas. Podobnie jak opisy Jana w Apokalipsie dotyczące wydarzeń z dalekiej przyszłości - Jan pisze o znamieniu na ręce i czole, a my dzisiaj widzimy, że wszystko wskazuje na wszczepienie urządzeń elektronicznych pod skórę.

Dywagacje o paleniu ognia po wojnie Goga chyba niewiele wnoszą do dyskusji.
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=1167


Temat: O instalacjach gazowych
Witam wszystkich.

Ponieważ bardzo często pojawia się na formu temat instalacji gazowych, postanowiłem "przykleić" tego posta. Nie chcę żeby to było miejsce rozmów na temat LPG - raczej cos w rodzaju bazy wiedzy na ten temat. Z założenia ma to być wątek, gdzie "amatorzy" tacy jak ja znajdą max.informacji o gazowym zasilaniu Beemek. Może też przyda się specom...

Wątek rozpoczynam dla tych którzy mimo wszystko CHCĄ MIEĆ GAZ - żeby wiedzieli jak to zrobić dobrze, czego unikać, gdzie szukać przyczyn ew. kłopotów. Do udziału zapraszam wszystkich, którzy mogą coś tu wnieść konstruktywnego. Państwa wyrażających dezaprobatę, krzyczacych o "profanacji" itp, proszę grzecznie o omijanie wątku- według zasady "co z oczu to z serca"

Prośba do grupowiczów:
Jeśli posiadacie jakieś informacje/artykuły/posty/linki/schematy dotyczące LPG, wrzućcie je na forum - właśnie w tym wątku.

Poniżej, na początek, cytuję tekst oryginalnie pochodzący z listy dyskusyjnej Peugeota, a znaleziony przeze mnie pod adresem: http://devlin.olsza.krakow.pl/serwis/GeneracjeLPG.php3
Pozwoliłem sobie dokonać na nim edycji, tzn. poprawić literówki, sformatować akapity itp. Treść jest jak w oryginale.

Zapraszam do lektury
Pozdrawiam
Kuba

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Słów kilka o generacjach instalacji gazowych

Czytam tą waszą listę od kilku dni, i osobiście uważam, że każdy coś wnosi, lecz wiele poruszanych wątków jeszcze bardziej miesza w głowach, jest wiele sprzeczności i z tego co widzę wasza wiedza na temat zasilania samochodów mieszaniną Propanu-Butanu jest bardzo skąpa, dlatego też chciałbym wam przybliżyć tą kwestię.

By wszystko co opisze było jasne chciałbym wam się przedstawić, iż jestem właścicielem warsztatu montującego takie instalacje i uważam iż mam dość dużą wiedzę w tym temacie, jestem również posiadaczem Lwiątka 406 1.8 v16 z LPG poprzednio również miałem 406 1.8 v16 w której również zamontowałem instalacje LPG

Jak każdy z was podejdzie do tego to jego osobista sprawa, natomiast powinniście mieć juz ogólny zarys i żaden pseudo-gazownik nie wciśnie wam kitu ze tak musi być i juz (np.: świecenie się CHECK ENGINE po przejściu na LPG itp.) W Polsce stosuje się na dużą skale pierwsze dwa rodzaje systemów zasilania


1.Prymitywny
Dawka gazu ustalana na podstawie uchylonej przepustnicy i śruby ograniczającej nadmierny wypływ gazu z reduktora (parownika)
wszystkie instalacje gaźnikowe i wiele instalacji wtryskowych.!

2.CPU sterowany Sonda Lambda
Bardziej Inteligentny lecz jego dawkowanie opiera się jedynie na odczytach z Sondy Lambda

2.1.CPU sterowany Sonda, Prędkością obrotową silnika, położeniem przepustnicy
Dość inteligentny system, zaawansowane opcje regulacyjne.

3.Bezpośredni wtrysk gazu
System oparty na swoim poprzedniku zastosowano w nim dwa silniki krokowe, jak również zespół wtryskiwaczy gazu, zalecany do plastikowych kolektorów ssących. Wadą jest cena, nie wnosi nic więcej niż opisywany model 2.1

4.Sekwencyjny wtrysk gazu
System zaawansowany technologicznie - obecnie nowinka na rynku. Wtryskiwacze do gazu sterowane komputerem benzynowym - gaz podawany w fazie ciekłej. Wada: cena jak również precyzyjny montaż samych wtryskiwaczy (marznące komory kolektorów ssących)


[ Ad.1]
Jeżeli chodzi o ten tym instalacji gazowej stanowczo odradzam, chyba że jest to auto nie wyposażone w Sądę Lambda ewentualnie jest o dość znacznym przebiegu i po sprawdzeniu w warsztacie montującym daną instalacje monter stwierdza, iż jest ona uszkodzona a auto skład mieszanki benzynowo-powietrznej dobiera na podstawie zaprogramowanych danych z własnej jednostki CPU. (Objawy: dość duże spalanie benzyny bez znaczenia czy auto jest mocno deptane czy tez nie)

(Zalety)
Tania instalacja gazowa, niekiedy jedyna, jaką można zamontować.

(Wady)
Przy częstym jeżdżeniu na wysokich obrotach szybkie uszkodzenie sondy lambda, wylatujące uszczelki pod głowica, podpieranie zaworów, jak również wypalanie gniazd zaworowych.
W większości przypadków konieczność resetowania Memory CPU, gdyż po pewnym czasie odmawia pracy lub zaczyna wariować na benzynie.


[ Ad.2 ]
Proces dobierania składu mieszanki opiera się jedynie na odczytach z Sondy Lambda, urządzenia juz prawie nie stosowane w większości przypadków działają poprawnie do dnia dzisiejszego o ile Sonda Lambda podaje właściwe dane, mala możliwość konfiguracji typów stosowanych Sond, nie nadaje się do większości nowszych autek.

(Wady)
Przy nieprawidłowej pracy Sondy przelewa gaz przez silnik, mala ilość trybow pracy

(Zalety)
W miarę poprawne dawkowanie, ochrona komor spalania przed nadmiernym przegrzewaniem się (efekt zubożenia mieszanki)


[ Ad.2.1 ]
Bardzo Ciekawe rozwiązania świetny stosunek ceny do możliwości, polecam, osobiście używam ten typ urządzenia, w połączeniu z wariatorem, samochód ma lepszą dynamikę niż na benzynie.!! Duże możliwości konfiguracji, 3 tryby jazdy: Auto - Ekonomia - Sport. Dość ciekawa opcja Cut Off wspomagająca jazdę miejską.

(Zalety)
Jak wyżej dokładne dawkowanie mieszanki, duże możliwości konfiguracyjne.

(Wady)
To jeszcze nie jest wtrysk gazu


[ Ad.3 ]
Rozbudowana wersja 2.1 wyposażona w zespół wtrysków

(Zalety)
Wyeliminowano cofnięcia płomieni, dokładnie dobrany skład mieszanki, idealna dla zasobniejszych klientów.!

(Wady)
W zależności od producenta, większość bazuje jeszcze na odparowanym LPG, Cena, CPU w większości przypadków przyporządkowany do
danego modelu stosowanego wtrysku, brak możliwości przenoszenia na inne jednostki.!


[ Ad.4 ]
Wygląda olśniewająco nie miałem okazji jeszcze tego montować, nauczony doświadczeniem urządzeń v.3 jedynym problemem będzie montaż samych wtryskiwaczy, jak się będzie spisywać czas pokaże, wada tu pewnie będzie cena, choć sprzęt nie posiada typowego CPU do sterowania dawka
LPG, musi być wyposażony elektronikę typu v.2 z dodatkowymi emulatorami itp. Za nowinki zawsze się dużo płaci ;-(((


Tadeusz Radzimski

PS: Od wersji 2. jeżeli tylko obsługuje dany typ sondy lambda nie ma takiej możliwości aby świeciła się kontrolka CHECK ENGINE na desce rozdzielczej, wyjątkiem tu może być uszkodzony silnik krokowy, zakładając iż przed montażem ta kontrolka się nie świeciła.! Problemy nastręczają samochody wyposażone w więcej niż jedna Sondę, wymaga to wtedy stosowania dodatkowych emulatorów, ew. kompensatorów sygnałowych.
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=450All right reserved.
©